Växtgaranti

Och allmänna planteringsråd

Växtgaranti

Vår växtgaranti innebär att du ska få en felfri växt som uppfyller de krav på sundhet, kvalitet och som är sortäkta, så som branschens riktlinjer föreskriver. Dessutom ger vi dig etableringsgaranti på fleråriga vedartade växter såsom träd, buskar, barrväxter, rhododendron, azaleor, häckplantor, rosor, klängväxter, fruktträd och bärbuskar.

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader eller mer, innan man ser att växten har anpassat sig till den nya växtplatsen.

Vid reklamation måste kvitto samt plantan visas upp.

EVENTUELL REKLAMATION SKA GÖRAS SENAST:

 • Vårköp (mars – maj) inom 5 månader
 • Sommarköp (juni – augusti) innan vi stänger för säsongen
 • Höstköp (september – november) senast 31 maj följande år

ETABLERINGSGARANTIN OMFATTAR INTE:

 • Perenner, krukväxter och säsongsväxter
 • Prisnedsatta växter
 • Växter som skadats vid transport eller vid plantering
 • Växter som fått bristfällig skötsel t ex felaktig plantering/vattning
 • Växter som drabbats av sjukdomar, skadedjur eller viltangrepp
 • Vissnesjukan på storblommig klematis
 • Blommande bambu
 • Buxbom som drabbats av buxbomsjukan Cylindrocladum buxicola efter plantering
 • Växter som fått vinterskador eller drabbats av tjältorka
 • Städsegröna växter med härdighet zon 0-II planterade efter sista september

Det är mycket viktigt att plantering av växter och skötsel under etablering, utförs på rätt sätt. Om inte tillräcklig dränering av växtplatsen har utförts korrekt, gäller inte garantin.

Om inte plantering och skötsel under etableringen sker på rätt sätt eller med de rätta förutsättningarna täcks inte växten av vår etableringsgaranti.

Garanti för krukväxter, perenner och sommarblommor
Garantin för krukväxter du köpt hos oss gäller i 7 dagar. Ta med dig växten och kvitto till butiken.

SPARA ALLTID KVITTOT – DET ÄR DIN GARANTISEDEL

VID ALLA TYPER AV REKLAMATION SKA GILTIGT KASSAKVITTO VISAS UPP.
VID REKLAMATION KRÄVS RETUR AV PLANTAN.

Vid reklamation ersätts du med ny växt eller ett tillgodokvitto på köpesumman (gäller ej på rabatterade växter, då erhålls enbart tillgodokvitto).
Vi följer konsumentköplagen där konsumenten har 3 års reklamationsrätt. Efter garantitiden måste dock konsumenten kunna bevisa på ursprungligt fel, samt uppvisande av kvitto och växt.

Allmänna planteringsråd

Gör i ordning en planteringsgrop för växten. Gropen ska vara minst dubbelt så stor som rotklumpen och jorden ska vara genomarbetad, uppluckrad och väldränerad. Se även till att rensa bort allt ogräs och rötter. Befintlig jord kan med fördel förbättras med planteringsjord eller torvmull. Är det lerjord är det bra att blanda ner barkmull.

Om inte växterna kan planteras samma dag så är det viktigt att de förvaras i skugga. Står växten i kruka så ska den vattnas igenom ordentligt. Barrotade växter förvaras med fördel i en hink med vatten, annars ska rötterna blötas regelbundet så de hålls fuktiga.

När det är dags att plantera så klipp bort skadade och onödigt långa rötter på barrotade växter, då förbättras rotsystemets tillväxt. På krukodlade växter ska platskrukan avlägsnas och eventuell rotsnurr ska redas ut eller klippas av.
Stödstolpar till träd ska slås ner innan jorden fylls på i gropen, så rötterna inte skadas.

Var noga med att inte plantera växten för djupt. Rotklumpen ska bara täckas av några få centimeters jord. (OBS! Med vissa undantag som t.ex. rosor och klematis, de ska planteras 10cm djupare.) Vattna rikligt i samband med planteringen, och gödsla inte.

ETABLERINGSSKÖTSEL

Skydda träd mot rådjur och gnagare genom att sätta gnagskydd runt stammarna. Var noga med att de når ända ner till marken.

Håll jorden runt nyplanterade träd helt öppen för att undvika konkurrens om vatten och näring. Ett alternativ kan vara att plantera marktäckande buskar och perenner som har måttligt närings- och vattenanspråk. Gräsmatta ska undvikas då det tar mycket näring och vatten från trädet.
Det är även viktigt att hålla ogräset borta, och bör således kontrolleras varje vecka. Undvik kemisk bekämpning.

Även jordens fuktighet bör kontrolleras varje vecka, under varmare perioder bör det kontrolleras oftare. Jorden ska hållas fuktig och behöver vattnas vid behov tills det att växten har etablerat sig, vilket vanligtvis är de första två säsongerna. Vattna rikligt så att jorden blir fuktig på djupet.

Obs. detta är allmänna planteringsråd, det är viktigt att även läsa planterings- och skötselråd för just den växt du har köpt.